Test iz poznavanja propisa sastoji se iz tri oblasti: teoretska pitanja, znakovi i raskrsnice. Tačni odgovori na pitanja iz oblasti teoretskih pitanja vrijednuju se sa dva boda, iz oblasti znakova sa tri, a iz oblasti raskrsnica sa pet bodova. Tačni odgovori na pitanja iz poznavanja pružanja prve pomoći vrijednuju se sa jednim bodom. Ocjenjivanje kandidata vrši se ocjenom “položio” ili “nije položio”. Ako ste uspješno svladali program i rješili predispitni test, možete pristupiti oficijelnom testu. U slučaju da niste zadovoljili na predispitnom testu, ne prijavljujte se za ispit već ponovite gradivo i utvrdite svoje znanje koristeći dopunsku nastavu. SRETNO!