Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je standardni obrazac koji se koristi u cijeloj Evropi i validan je umjesto policijskog izvještaja u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda gdje nema povrijeđenih i poginulih, sa manjom pričinjenom materijalnom štetom.

U slučaju manje saobraćajne nezgode, mjesto saobraćajne nezgode potrebno je fotografisati sa nekoliko različitih pozicija, te izvršiti popunu obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.

U slučaju neusaglašenosti učesnika oko popune obrasca izvještaja ili ukoliko učesnici u nezgodi nemaju obrazac izvještaj o nezgodi, dužni su pozvati policiju.

Po jedan primjerak popunjenog i potpisanog izvještaja o nezgodi zadržavaju učesnici nezgode a drugi primjerak se dostavlja osiguravajućem društvu kod koga je zaključena polisa osiguranja. Oba učesnika saobraćajne nesreće moraju potpisati Evropski izvještaj.

Trulli

Osiguravajuće kuće uz svaku polisu osiguranja obavezne su izdati vam i Evropski izvještaj o nezgodi .