Kretanje uz pomoć ručne kočnice


Na ispitu iz upravljanja vozilom na javnoj cesti ispitivač često traži da se na uzbrdici krene uz pomoć ručne kočnice.
Pritom ne zaboravite upaliti desni žmigavac i napraviti provjeru.
Prije kretanja ne zaboravite upaliti lijevi žmigavac i napraviti provjeru (kandidat se koncentriše na kretanje, a zaboravi na provjeru koja je na ispitu eliminaciona greška. Kandidat je sretan jer je uspio uspješno krenuo, a na kraju padne na ispitu zbog provjere).
Potrebno je razlikovati zaustavljanje zbog isključivanja iz prometa i zaustavljanje zbog prometnih uvjeta.

1. Nakon što smo zaustavili vozilo, zategnemo ručnu kočnicu, stavimo ručicu mjenjača brzina u prvi stepen prenosa (česta greška kandidata je kočenje ručnom kočnicom), papučica kvačila je cijelo vrijeme stisnuta.

2. Pritisnemo dugme na ručnoj kočnici i držimo ga stisnutim.

3. Dodamo gas i popuštamo kvačilo do tačke gdje dolazi do prenosa sile.

4. Popuštamo ručnu kočnicu.

Kretanje uz pomoć nožne kočnice


1. Ne zaboravite ručicu mjenjača brzina staviti u prvi stepen prenosa.

2. Držimo stisnutu papučicu nožne kočnice (da vozilo ne bi krenulo unazad) i papučicu kvačila.

3. Lagano dižemo papučicu kvačila do tačke gdje dolazi do prenosa sile (prednji kraj vozila se lagano digne, zvuk motora se promjeni).

4. Polako prebacimo desnu nogu sa papučice kočnice na papučicu gasa (to radimo palagano da bi osjetili da li smo dovoljno digli papucicu kvačila. Važno je u trenutku kad smo osjetili prijenos sile zadržati papučicu kvačila fiksiranu.

5. Polako prebacimo desnu nogu sa papučice kočnice na papučicu gasa i dodamo mali gas.