Pokretanje i zaustavljanje vozila


Prije nego krene u izvođenje navedenih radnji, kandidat treba da se upozna sa uređajima u vozilu, njihovom svrhom i važnošću, kao i pravilnim načinom korištenja istih.
Obratiti pažnju na redoslijed izvođenja zadataka jer su oni uslov tačnog, sigurnog i udobnog upravljanja vozilom.

1. Priprema vozača i vozila

a) vozača:

- da je psihofizički spreman za vožnju
- da posjeduje vozačke isprave (vozačka i saobraćajna dozvola)

b) vozila:

- vizuelni pregled vozila
- kontrola ulja i tečnosti
- kontrola obavezne opreme u vozilu

2. Priprema vozača za neposredno upravljanje vozilom (ulazak u vozilo):

- namještanje vozačkog sjedišta i naslona za glavu
- podešavanje vozačkih ogledala (retrovizora)
- vezanje sigurnosnog pojasa

3. Start motora:

- pritisnuti pedalu kvačila
- ručicu mjenjača staviti u neutralan položaj (ler)
- okrenuti ključ do položaja kontakt, zatim još jedna kretnja ključem za start motora
- pustiti ključ kad motor prihvati rad
- upaliti oborena (kratka) svjetla

4. Polazak vozilom:

- ručicu mjenjača staviti u položaj I ili za vožnju u nazad R
- uključiti pokazivač pravca i osmotriti put (retrovizor)
- osloboditi ručnu kočnicu
- pritisnuti papučicu gasa do 1200 obrtaja (održati konstantan gas)
- polagano popuštati pedalu kvačila, zadržati na mjestu polaska vozila 3 sec.
- nakon toga lagano otpustiti kvačilo do kraja.

5. Ubrzavanje i promjena stepena prenosa:

Ubrzavanje postižemo pojačavanjem gasa.
Prilikom kretanja uz nagib ili pod većim opterećenjem vozila, nakon postignute odgovarajuće brzine:

- pritisnuti kvačilo brzom i energičnom kretnjom do poda
- pustiti papučicu gasa
- ručicu mjenjača postaviti u odgovarajući položaj
- polagano otpuštati kvačilo do kraja
- dodavanje gasa do slijedećeg stepena

6. Usporavanje i promjena u niži stepen prenosa

- puštanje papučice gasa (slobodno kočenje)
- kočiti radnom (nožnom) kočnicom
- pritisnuti kvačilo i uskladiti niži stepen prenosa
- polako popuštati kvačilo (kočiti motorom)

7. Zaustavljanje vozila (potpuni prekid kretanja)

- kočnica i kvačilo
- priprema I brzine za ponovni polazak ili za gašenje rada motora
- završetak vožnje

8. Zaustavljanje rada motora (gašenje), ostavljanje vozila u nepokretnom položaju:

- mjenjač brzina staviti u položaj prvog stepena (po ravnom ili uz nagib) ili za vožnju nazad R (niz nagib), kao i usmjeriti točkove prema trotoaru
- povući ručnu kočnicu
- ugasiti električne potrošače
- okrenuti ključ nazad (lijevo), zaustaviti rad motora
- pustiti kvačilo
- pustiti nožnu kočnicu
- izvaditi ključ iz kontakt-brave
- zaključati vozilo

Obavezna oprema u vozilu:

- komplet prve pomoći
- reflektujući prsluk
- sajla ili uže za vuču
- sigurnosni trougao
- komplet rezervnih sijalica
- rezervni točak
- dizalica
- ključ za točkove

Zimska oprema (lanci ili gume M/S na pogonskim točkovima)
od 15. Novembra do 15. Aprila