Odaberite kategoriju

Pitanja su preuzeta sa mkt.gov.ba i odobrilo ih je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.

Testovi su prilagođeni važećim kriterijima Ministarstva komunikacija i saobraćaja:

- testovi su odvojeni po kategorijama
- vrednovanje tačnih odgovora i trajanje testova u potpunosti odgovara oficijelnim testovima na provjeri poznavanja propisa (npr. za B kategoriju ukupan broj bodova iznosi 120. Kandidat je položio ispit ako je na osnovu tačnih odgovora postigao minimalan broj bodova – 90 % od ukupnog broja mogućih bodova, a to je 108. Ispit traje 50 minuta.)
Na aplikaciji upravo imate onoliko vremena da riješite test koliko traje i pravi ispit.

Ako ste uspješno svladali program i rješili ovaj predispitni test, možete pristupiti oficijelnom testu.
U slučaju da niste zadovoljili na ovom predispitnom testu, ne prijavljujte se za ispit već ponovite gradivo i utvrdite svoje znanje koristeći dopunsku nastavu.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate. Odgovorićemo vam čim prije.

Lokacija:

Lukavac, Bosna i Hercegovina

Tel:

+387 61 104 481