Prije nego što napusti vozilo, vozač koji ostavlja vozilo na putu dužan je da preduzme sve mjere kojim se sprečava da vozilo samo krene s mjesta:

- isključi motor,
- aktivira parkirnu (ručnu) kočnicu,
- prebaci ručicu menjača u odgovarajući stepen prenosa,
- osigura vozilo – zatvori prozore, zaključa vrata i aktivira alarm (ukoliko postoji).

Vozilo koje se parkira na uzbrdici (uz nagib) mora da ima:

1. prednje točkove okrenute od ivičnjaka,
2. povučenu parkirnu (ručnu) kočnicu,
3. ručicu menjača postavljenu i 1. stepen prenosa

Vozilo koje se parkira na nizbrdici (niz nagib) mora da ima:

1. okrenute prednje točkove prema ivici kolovoza,
2. povučenu parkirnu (ručnu) kočnicu,
3. ručicu menjača postavljenu u položaj za vožnju unazad