1. Upoznavanje vozila za obuku
1.1. Upoznavanje kandidata sa tehničkim karakteristikama vozila
1.2. Upoznavanje i korištenje opreme vozila
1.3. Ulazak i izlazak iz vozila
1.4. Prilagođavanje vozačkog sjedišta, naslona za glavu i ogledala
1.5. Upoznavanje komandne ploče i instrumenata
1.6. Upotreba pojedinih komandi i uređaja na vozilu
1.7. Dnevni preventivni tehnički pregled
1.8. Postupak startovanja motora

2. Mijenjanje stepena prenosa i zaustavljanje
2.1. Polazak vozilom s mjesta i zaustavljanje
2.2. Rad sa upravljačem, pokazivačima smjera i ručicom mjenjača
2.3. Rad sa papučicom spojke, kočnice i akcelatorom
2.4. Povećanje i smanjivanje brzine
2.5. Polazak u prvom i promjena u drugi stepen prijenosa, zaustavljanje i promjena u prvi stepen prijenosa
2.6. Vožnja sa promjenom iz 2 u 3 stepen prijenosa i zaustavljanje
2.7. Vožnja sa promjenom iz 3 u 2 stepen prijenosa i zaustavljanje
2.8. Kočenje i zaustavljanje vozila na zadanom mjestu
2.9. Postupak pravilnog zaustavljanja uz kontinuiranu promjenu stepena prijenosa (od najmanjeg do najvećeg i obratno)
2.10. Intenzivno (naglo) kočenje i zaustavljanje u nuždi
2.11. Vožnja i zaustavljanje uz upotrebu ogledala i pokazivača smjera

3. Vožnja naprijed – nazad i polukružno okretanje
3.1. Pravilan položaj tijela i ruku za vožnju unazad
3.2. Kontrola vozila pri vožnji unazad
3.3. Vožnja naprijed – nazad po pravcu
3.4. Vožnja naprijed – nazad uz promjenu smjera
3.5. Kontrola vozila pomoću vozačkih ogledala
3.6. Vožnja i zaustavljanje uz upotrebu vozačkih ogledala, pokazivača smjera i kočnice
3.7. Vožnja u krug i vožnja slalom
3.8. Vožnja između čunjeva naprijed i nazad
3.9. Polukružno okretanje iz jednog i više postupaka
3.10. Kontrola vozila pri polukružnom okretanju

4. Upravljanje vozilom na putu
4.1. Utvrđivanje uvjeta za sigurno odvijanje radnji
4.2. Korištenje ogledala, redoslijed i način provjere
4.3. Upozorenje o namjeri izvođenja radnji
4.4. Uključivanje u saobraćaj
4.5. Vožnja saobraćajnicama sa manjim intenzitetom saobraćaja
4.6. Vožnja uz mijenjanje stepena prijenosa od najnižeg do najvišeg i obrnuto
4.7. Održavanje pravilnog položaja vozila u saobraćajnoj traci
4.8. Isključivanje iz saobraćaja, zaustavljanje i ostavljanje vozila
4.9. Mimoilaženje
4.10. Obilaženje zaustavljenog ili parkiranog vozila
4.11. Održavanje potrebnog bočnog razmaka
4.12. Prestrojavanje i vožnja u raskrsnici
4.13. Vožnja u koloni i održavanje sigurnog razmaka
4.14. Prepoznavanje opasnosti i intenzivno (naglo) kočenje
4.15. Vožnja unazad i polukružno okretanje

5. Vožnja na uzdužnom nagibu
5.1. Polazak vozila na uzbrdici ili nizbrdici (pomoćnu ručne i nožne kočnice)
5.2. Uključivanje u saobraćaj i vožnja (na uzbrdici i nizbrdici)
5.3. Vožnja po uzbrdici i nizbrdici uz pravilnu promjenu stepena prijenosa, smanjenje brzine, kočenje

6. Prilagođavanje brzine
6.1. Prilagođavanje brzine vožnje saobraćajnim uvjetima i stanju kolovoza
6.2. Prilagođavanje brzine vozila za obavljanje određenih radnji vozilom
6.3. Mimoilaženje
6.4. Obilaženje zaustavljenih vozila, zapreka i pješačkih ostrva
6.5. Reagiranje na iznenadnu opasnost
6.6. Prilagođavanje brzine pred nizbrdicom ili uzbrdicom
6.7. Vožnja do najveće dopuštene brzine na saobraćajnici i usporavanje, naglo i postupno

7. Vožnja u gradskim uvjetima
7.1. Brzina prilaska i prolaska raskrsnicom
7.2. Prestrojavanje i izbor saobraćajne trake
7.3. Vožnja kroz raskrsnicu
7.4. Izbor propisane saobraćajne trake i skretanje udesno i ulijevo na raskrsnici
7.5. Vožnja raskrsnicom sa dvije ili više saobraćajnih traka
7.6. Vožnja raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima
7.7. Vožnja raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan semaforom
7.8. Vožnja raskrsnicom na kojoj saobraćaj reguliše ovlaštena osoba
7.9. Vožnja raskrsnicom sa kružnim tokom saobraćaja
7.10. Vožnja na prijelazu puta preko željezničke ili tramvajske pruge

8. Parkiranje
8.1. Utvrđivanje uvjeta i izbor mjesta za parkiranje
8.2. Parkiranje uz ivicu kolovoza između dva vozila
8.3. Okomito i koso parkiranje
8.4. Parkiranje na uzdužnom nagibu
8.5. Parkiranje na parkiralištima sa i bez naplate
8.6. Parkiranje i ostavljanje vozila u garaži – parkirališnoj zgradi

9. Sustizanje i preticanje
9.1. Utvrđivanje uvjeta za sigurno preticanje
9.2. Priprema za preticanje
9.3. Postupak pravilnog preticanja
9.4. Odustajanje od preticanja
9.5. Postupak kad nas drugo vozilo pretiče
10. Vožnja izvan naselja
10.1. Prilagođavanje brzine
10.2. Vožnja u koloni i održavanje razmaka
10.3. Vožnja u krivinama
10.4. Vožnja nepreglednim dijelovima puta
10.5. Postupak na benzinskoj pumpi
10.6. Postupak u slučaju kvara na vozilu

11. Vožnja u složenim saobraćajnim uvjetima
11.1. Vožnja saobraćajnicama sa velikim intenzitetom saobraćaja
11.2. Vožnja u vršnom opterećenju saobraćaja
11.3. Izbjegavanje opasnosti zbog grešaka drugih učesnika
11.4. Uključivanje, isključivanje i vožnja na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila
11.5. Vožnja saobraćajnom petljom
11.6. Ponašanje prema pješacima i drugim učesnicima u saobraćaju
11.7. Samostalna vožnja u gradu
11.8. Samostalna vožnja van naselja

12. Vožnja u posebnim uvjetima
12.1. Vožnja noću i upotreba svjetala
12.2. Vožnja po kiši, magli, snijegu, blatu, mokrom lišću, ledu
12.3. Vožnja u uvjetima ograničenog saobraćaja i radova na putu
12.4. Zaustavljanje u nuždi

13. Predispitna vožnja
13.1. Samostalna vožnja u stvarnim saobraćajnim uvjetima 13.2. Priprema za ispit 13.3. Predispitna vožnja i ocjena instruktora vožnje