Tokom ispita na javnoj cesti u vozilu se nalazi ovlašteni ispitivač i instruktor vožnje.

Ispit traje najmanje 25 minuta. Kandidat mora za vrijeme ispita radnje izvesti u skladu sa propisima iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Tokom ispita ispitivač utvrđuje da li je kandidat stekao potrebna znanja i vještine za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u datim saobraćajnim uvjetima u pogledu:

- pregleda i pripreme vozila za početak vožnje,
- vještine rukovanja komandama i uređajima na vozilu,
- upravljanje vozilom u skladu sa propisima i pravilima saobraćaja te okolnostima na cesti,
- odnosa prema drugim učesnicima u saobraćaju,
- osmatranja saobraćaja i načina korištenja ogledala za vozača,
- prilagođavanja brzine kretanja vozila konkretnim uvjetima saobraćaja i usklađivanje radnji upravljanja vozilom,
- sigurnog pretjecanja, obilaženja i mimoilaženja,
- zapažanja saobraćajnih znakova i način postupanja po njima,
- ponašanje u skladu sa načelima defanzivne vožnje,
- predviđanja opasnih situacija u saobraćaju i
- blagovremeno preduzimanje odgovarajućih radnji.

Ispit se vrednuje tako što se broj bodova za evidentirane greške sumira za odgovarajuću kategoriju/potkategoriju za koju kandidat polaže ispit. Ukoliko kandidat nakon vrijednovanja ima manje od 100 bodova, smatrat će se da je položio ispit.

Obrazac za ocjenjivanje upravljanja

PRIPREMA ZA VOŽNJU
1. Obavljanje pregleda prije upotrebe vozila 10
2. Prilagođavanje vozačkog sjedišta i ogledala 10
3. Korištenje sigurnosnog pojasa 100
4. Upotreba svjetala 30
5. Korištenje opreme vozila 10
6. Postupak pokretanja motora 10
7. Provjera da li su zatvorena vrata na vozilu 10

UKLJUČIVANJE VOZILOM U SAOBRAĆAJ
8. Polazi sa mjesta trzanjem, motor se gasi 20
9. Polazi sa uključenom ručnom kočnicom 20
10. Vozilo se vraća unazad prilikom polaska 20
11. Odugovlači trenutak uključenja u saobraćaj, neodlučan 20

VOŽNJA U SAOBRAĆAJU
12. Ne prilagođava brzinu i nepropisno mijenja stepene prijenosa 20
13. Zauzima nepravilan položaj vozilom u saobraćajnoj traci 20
14. Vozi nedozvoljenom kolovoznom trakom 100
15. Ne održava sigurnosni razmak vozila u koloni 30
16. Nepravilno rukuje upravljačem, drži upravljač nepravilno 20
17. Drži nogu na papučici spojke za vrijeme vožnje 20
18. Nepravilno usporava, naglo i forsirano koči 30
19. Nepravilno vozi na nizbrdici i uzbrdici, ne prilagođava stepen prijenosa 20
20. Ne koristi zvučne i svjetlosne znake upozorenja 10
21. Ne koristi propisno svjetla u vožnji, u zavisnosti od saobraćajne situacije 30
22. Ne kontrolira vozilo pri vožnji unazad, gubi pravac, izlazi iz trake 30
23. Nepravilan položaj tijela i ruku na upravljaču, nepravilno rukuje upravljačem 20

POLUKRUŽNO OKRETANJE
24. Nepravilno izvodi radnju polukružnog okretanja (dva pokušaja) 100

POSTUPANJE PREMA ZNAKOVIMA U SAOBRAĆAJU
25. Ne postupa u skladu sa znacima koje daju ovlaštena lica 100
26. Ne postupa u skladu sa svjetlosnim saobraćajnim znakovima 100
27. Ne postupa u skladu sa saobraćajnim znakovima izričitih naredbi 100

BRZINA KRETANJA
28. Ne prilagođava brzinu kretanja vozila uvjetima ceste i saobraćaja 50
29. Ne prilagođava brzinu kretanja vozila pri preticanju, obilaženju… 50
30. Prebrzo ili presporo se približava i kreće kroz rakrsnicu 50
31. Skreće ili prolazi krivinom neodgovarajućom brzinom 50
32. Prekoračuje ograničenu brzinu ili prekasno smanjuje brzinu 100
33. Ne prilagođava brzinu pri nailasku na djecu u blizini kolovoza 50
34. Vozi nesigurno u višim stenenima prijenosa 50

PARKIRANJE VOZILA
35. Nije pravilno parkirao vozilo, nije pravilno osigurao od kretanja (dva pokušaja) 100
36. Ne kontrolira vozilo, prelazi gabarite parkirne površine (dva pokušaja) 100
37. Udara u drugo vozilo, ivičnjak ili drugi objekat 100

UPOZORENJE O NAMJERI IZVOĐENJA RADNJE
38. Ne uključuje pokazivač smjera 30
39. Ne daje ili ne daje pravovremeno pokazivač smjera 50
40. Ne isključuje pravovremeno pokazivač smjera 20

POLAZAK VOZILOM NA UZDUŽNOM NAGIBU
41. Nepravilno polazi pomoću ručne kočnice (dva pokušaja) 100
42. Nepravilno polazi pomoću nožne kočnice (dva pokušaja) 100
43. Ne može krenuti na uzbrdici ili nizbrdici, motor se gasi (dva pokušaja) 100
44. Vozilo se vraća unazad tako da je ugrožena sigurnost saobraćaja 100

VOŽNJA RASKRSNICOM I POŠTOVANJE PRVENSTVA PROLAZA
45. Nepravilno se zaustavlja u zoni preglednosti na raskrsnici 50
46. Postupa nepropisno prema pješacima 100
47. Ne zna, neodlučan je, ne poštuje ili nasilno ostvaruje prvenstvo prolaza 100
48. Ne odustaje od prednosti prolaska 100

ZAUSTAVLJANJE VOZILA
49. Nepravilno koči, zaustavlja vozilo u neodgovarajućem stepenu prijenosa 20
50. Nije zaustavio vozilo na sigurnom i propisnom mjestu 50
51. Nije osigurao vozilo od kretanja 30

UTVRĐIVANJE UVJETA ZA SIGURNO OBAVLJANJE RADNJI SA VOZILOM U SABRAĆAJU
52. Nije se uvjerio da radnje može obaviti bez opasnosti 30
53. Nepravilno i nedovoljno provjerava saobraćajnu situaciju 30
54. Ne provjerava uvjete koristeći vozačka ogledala 30
55. Ne provjerava ili nedovoljno provjerava uvjete vožnje okretanjem glave 30

PRESTROJAVANJE, SKRETANJE I VOŽNJA KRIVINAMA
56. Prestrojava se nepravilno ili prekasno 30
57. Pri skretanju nepropisno zauzima ili mijenja saobraćajnu traku 30
58. Pogrešno koristi traku za usporenje / isključivanje ili ubrzanje / uključivanje 30
59. Pri skretanju vozi nepravilnom putanjom 30
60. Pri skretanju ili u krivini nepravilno koči ili pritišće papučicu spojke 30
61. Nepravilno izlazi iz krivine ili vozi slalom 30

MIMOILAŽENJE, PRETICANJE, OBILAŽENJE
62. Pri mimoilaženju / preticanju / obilaženju ne održava dovoljan razmak 30
63. Ne propušta vozila prema pravilima mimoilaženja 50
64. Pretiče ili obilazi na nedozvoljenom ili nesigurnom mjestu 100
65. Neodlučan je ili rizičan kod izvođenja preticanja 40
66. Pri preticanju ili obilaženju čini nepravilnu putanju vozilom 30

ODNOS KANDIDATA PREMA DRUGIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU
67. Ometa ili ugrožava kretanje pješaka ili biciklista 100
68. Na iznenadne saobraćajne situacije ne reagira 100
69. Ne prati saobraćajne situacije, ne reagira na greške drugih 50
70. Zapinje ili udara u objekat ili drugog učesnika u saobraćaju 100
71. Nekorektan prema drugim učesnicima / nepredvidljivo reagira 100

ODNOS INSTRUKTORA VOŽNJE ZA VRIJEME POLAGANJA ISPITA
72. Instruktor pomaže kandidatu (verbalno, rukom, glavom, pokretom…) 100
73. Instruktor reaguje na opasnu radnu upotrebom komandi vozila 100
74. Kandidat ili instruktor ometaju provođenje ispita 100